wrzesień 20 19:00

Podejścia do postkomunistycznej przestrzeni miejskiej

Prezentacja prac studentów biorących udział w warsztatach.

wrzesień 23 17:00

Imprezy-giganty: perspektywy i pułapki.

Imprezy-giganty: perspektywy i pułapki. Kuratorzy, artyści i intelektualiści dyskutują o sprzecznościach wielkich wystaw, takich jak Biennale w Moskwie. Spotkanie z udziałem Josifa Baksteina, Ilii Budraitskisa, Sergieja Guskowa, Zbigniewa Libery, Nikołaja Olejnikowa, Davida Riffa, Anastazji Riasowej, Sergeya Ogirya. Dyskusję moderują Ekaterina Lazariewa i Andriej Parszikow.

wrzesień 24 17:00

Artysta jako radykalny outsider. Zbigniew Libera

Artysta jako radykalny outsider. Zbigniew Libera rozmawia z Ekateriną Degot o cienkiej granicy, jaka dzieli cynizm i subwersywną afirmację publicznych tabu, i o tym, jak być dzisiaj radykalnym.

wrzesień 25 15:00

Marksizm dzisiaj. Phil Collins

Marksizm dzisiaj. Phil Collins prezentuje swój film Marxism Today: Prologue (2010) + dyskusja (z udziałem Ekateriny Degot, Davida Riffa, Dmitrija Gutowa i Wlada Sofronowa) o tradycji materializmu dialektycznego i jego zmieniającej się roli w warunkach postsowieckich.

wrzesień 26 19:00

Sergiej Bratkow

Sergiej Bratkow i premierowy pokaz jego nowego filmu wideo i prac fotograficznych oraz dyskusja z Ekateriną Degot na temat współczesnej Moskwy.

wrzesień 27 16:00

Złota Mila

Jakow Każdan i jego projekt Złota Mila, w którym bada konsekwencje ultraszybkich procesów gentryfikacji, które zaszły w centrum Moskwy – w bezpośrednim otoczeniu Audytorium Moskwa.

wrzesień 28 19:00

Die Leere Mitte

(1998) to wczesny film Hito Steyerl poświęcony negatywnym skutkom gentryfikacji, dotykającej miejskich przestrzeni spustoszonych przez historię. Ten klasyk filmu aktywistycznego zostanie zaprezentowany przez Davida Riffa, który zastanawia się, czy narracja Steyerl o berlińskim Postdamer Platz może służyć także jako język opisu zmian zachodzących we współczesnej Moskwie i fenomenu Złotej Mili.

wrzesień 29 19:00

The Birmingham Ornament

(2011) – premiera ostatniej części „work in progress” Jurija Leidermana i Andrieja Silvestrowa. „Chodzi o to, że film ma zamienić etniczność, polityczność, rasy i narody w obiekty nieistniejące, … jak owale, pudełka, kleksy, szafy!”. Z twórcami tego konceptualnego filmu rozmawia Ekaterina Degot.

Nadchodzące wydarzenia

brak nowości na liście.